Kostel Panny Marie Těšitelky (Dobrá Voda)

24.04.2018

Kostel Panny Marie Těšitelky je římskokatolický farní kostel na Dobré Vodě u Nových Hradů. Tento chrám je zároveň poutním místem přezdívaným "Jihočeské Lurdy", na které putuje mnoho poutníků jak z Česka, tak ze sousedního Rakouska.

Kostel Panny Marie Těšitelky byl postaven na místě léčivého pramene. Nahradil tak malou kapličku, která již nedostačovala počtu poutníků, kteří sem neustále přicházeli. Základní kámen této svatyně byl položen 13. května 1706 a celá stavba byla dokončena v roce 1715. Kostel nechala v roce 1888 zrekonstruovat hraběnka Filipina Buquoyová a jeho opětovné vysvěcení provedl 14. října 1888 českobudějovický biskup Martin Josef Říha. Po skončení 2. světové války a následném nástupu totalitního režimu začala stavba chátrat. Mezi lety 1987 a 1992 byla provedena obnova vnějšího pláště, bohužel však špatnou metodou. Dnešní podobu dostal poutní chrám až kompletní rekonstrukcí mezi lety 2011 a 2016.